Stemming av piano

Utføres trygt og profesjonelt av erfarne og fagutdannede pianostemmere.

PrisNOK2 760,00 inkl. mva.

Produktinfo

Normalt anbefaler vi stemming en gang i året. Proffesjonelle utøvere, musikkinstitusjoner, skoler, studios o.l. bør stemme oftere. Ved siden av kvaliteten på instrumentet er det de klimatiske forholdene, og da spesielt luftfuktigheten, som avgjør hvor godt stemmingen holder. Vi anbefaler normal romtemeratur rundt 18 til 20 C og en relativ luftfuktighet mellom 40 - 60%, da så stabilt rundt idealverdien 50% som mulig.

Bergen Pianoforretning er en av ganske få virkelige fagforretninger i landet. Det vil si at firmaet drives av personer med fagutdanning innen pianoproduksjon/service, og har pianoverksted som kan ta seg av alt fra ordinær stemming til totalrestaurasjon av pianoer og flygler.

Daglig leder og eier av firmaet - Nils Henrik Jansen - har ved siden av merkantil utdannelse også 3 års fagutdannelse som klaverbygger ved Wilh. Schimmel Pianofabrikk i Tyskland. Etter bestått svenneprøve ved IHK Niedersachsen (1984) har han den tyske yrkestittelen "Klavierbauer". Han er medlem av den norske(NPTF), tyske(BDK) og amerikanske(PTG/RPT) pianostemmerforeningen. Han har gjennom en årrekke hatt sentrale styreverv i disse foreningene.


I tillegg til stemming kan vi tilby

  • konsertservice
  • alt i reparasjons/restaurasjonsarbeide på piano og flygel
  • konsulentoppdrag, taksering
  • stort delelager og utvalg av spesialrekvisita
  • formidle transportservice